Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών

 

1. On-line Υποβολή Αναφορών Υπόπτων Συναλλαγών και Συνοπτικών Αναφορών

Πατήστε  "ΕΔΩ" για να υποβάλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικά

 2. Οδηγίες Χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής

 3. Υποδείγματα Καταστάσεων για τις Ηλεκτρονικές Υποβολές

  4. Άλλα αρχεία - Υποδείγματα για τη διευκόλυνση της Ηλεκτρονικής Υποβολής

  • Υπόδειγμα Aναφοράς για Πιστωτικά Ιδρύματα (doc) (pdf)
  • Υπόδειγμα Αναφοράς από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (doc) (pdf)
  • Υπόδειγμα Αναφοράς από Επενδυτικές Εταιρείες (doc) (pdf)
  • Υπόδειγμα Αναφοράς από Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος (doc) (pdf)
  • Υπόδειγμα Αναφοράς από Ιδρύματα Πληρωμών (doc) (pdf)
  • Υπόδειγμα Αναφορών από Μη Χρηματοπιστωτικά Υπόχρεα Πρόσωπα (doc) (pdf)

 

Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
 
+30 210 3401 919
 
+30 210 3426 892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

 
+30 210 3401 922
 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών